پرتره های هنری از زیباترین روباه قرمز لهستان در طبیعت زمستانی

هنگامی که عکاس خلاق و دوست دار حیوانات آیزا لیسون به روستایی کوچک در لهستان می رود با یک روباه قرمز اهلی آشنا می شود و پرتره هایی زیبا از وی در طبیعت زیبا زمستانی می گیرد.

مردم در ابتدا با او برخورد خوبی نداشتند اما بعد از بیماری به او علاقمند شده و به او کمک می کنند. عکس هایی که از او گرفته شد این واقعیت را برای ما آشکار کرد که روباه ها رفتاری حد وسط سگ و گربه دارند. او در هر صورت کار خودش را می کرد و به ما اهمیت نمی داد اما بعد مدتی آشنایی حرف شنو شده بود و ژست های جالبی برای عکس به خود می گرفت.

فریا یک روباه است که در آوریل سال 2015 متولد شده و به عنوان یک حیوان اهلی و خانگی در یکی از روستاهای جنوب لهستان زندگی می کند.

پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز

پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز

پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز
پرتره های زیبا و دیدنی از یک روباه قرمز

جالب توجه این است که رنگ این روباه قرمز زیبا متناسب با محیط اطرافش تغییر کرده است.