دیالوگ های ماندگار کریستین بیل در فیلم بتمن آغاز می کند

دیالوگ های زیبا و به یاد ماندنی کریستین بیل در فیلم بتمن آغاز می کند

کوکا : جالب ترین دیالوگ ها و جملات بتمن در فیلم بتمن آغاز می کند

دیالوگ های ماندگار کریستین بیل در فیلم بتمن آغاز می کند
دیالوگ های ماندگار کریستین بیل در فیلم بتمن آغاز می کند

_ بتمن به آلفرد: من می خواستم گاتهاما نجات بدم. من شکست خوردم!

_ بتمن به آلفرد: تا هر زمانی که طول بکشه من میخوام به مردم گاتهام نشون بدم که این شهر جایی برای جنایتکاران و افراد فاسد ندارد.

_ بتمن به والت: تو باید اون روی منم ببینی!

_ بتمن: من میخوام از همه ی شما تشکر کنم که امشب به اینجا اومدید و همه ی مشروبات الکلی من را تمام کردید.

_ بتمن به آلفرد: مگه نمیدونی خفاش ها شب کار هستن؟

_ بتمن به لوشس فاکس: من میخوام این وسیله را برای غارشناسی از شما قرض بگیرم!

_ بروس وین: اونا به ما گفتن که چیزی برای ترس وجود نداره اما یک شب پدر و مادرم به قتل رسیدند. من در سراسر جهان سفر کردم، سایه ها را جستجو کردم فقط یک چیز وحشتناک در تاریکی پیدا کردم که اصلا متوقف نمیشه و آن انتقامه!

_ اصلا مهم نیست که من در زیر ماسک چه کسی باشم کاری که انجام میدم من را تعریف میکنه!